WebIGS İş Güvenliği ve İşyeri Sağlığı Otomasyonu
HK-Acil 112 Otomasyon Sistemi
HK-Kalite Yönetim Sistemi
HK-eDoküman Sistemi
HK-Arşiv Sistemi
SB-ÖHHKS Denetim Danışmanlığı

Şuanda 3 konuk çevrimiçi
Toplam Kalite Yönetim Sistemi PDF Yazdır e-Posta

HastaneKalitesi Ekibi, kurumsal veya kurumsallaşma yolundaki sağlık kuruluşların ve sağlık kuruluşlarına hizmet veren firmaların ihtiyaç duydukları kritik kurumsal kalite yönetiminin alt yapısının kurulması ve uygulanması desteğini sunmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi ve doğrudan ilgili çalışmaları firmanın ihtiyaçları doğrultusunda entegre  çözüm olarak sunabilmektedir.

 

 • Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi
 • Sürekli İyileştirme ve Yönetimi
 • Süreç İyileştirme ve Sistemleştirme
 • Kurumsal ve Operasyonel Risk Planlaması
 • Entegre Kalite Doküman Sisteminin Oluşturulması
 • Entegre Kalite Bilgi Sisteminin Kurulması
 • ISO, JCI, EFQM ve MasterPlan  Danışmanlıkları (Yazılım Destekli)  ve Belgelendirmeleri
 • Periodik İç ve Dış Kalite Denetimleri

HasteneKalitesi'nin  Toplam Kalite Yönetimi Metodolojisi  olan OCCONS TKYS, sağlık kuruluşunun "operasyonel" ve "kalite" yönetim altyapısını tamamlamak;  hangi boyutta olursa bir sağlık kuruluşunun  "kalite tabanlı"  yönetim bilgi işlem altyapısını oluşturmak için geliştirilmiştir.

HasteneKalitesi'nin  TKYS metodolojisinin en önemli özelliği 9 ISO standardının bileşkesi olup, entegre bilgi işlem platformları üzerine kurulmuş olmasıdır. TKYS yapısının bu özelliği, özellikle  küçük ve orta ölçekli sağlık kuruluşlarının veya sağlık kuruluşlarına hizmet/ürün veren firmaların kalite sistemlerinin gelişiminde yapılaşmasında geçen  5 ile 10 yıllık bir zaman sürecini kazandırabileceğini; çok kısa bir zaman diliminde yönetim ve sistem entegrasyonlarının tamamlandığını görmekteyiz.

Image

 

HastaneKalitesi TKYS Çalışması Kapsamı

Çözüm paketi olarak sunulan Toplam Kalite Yönetimi aşağıdaki çalışmaları içerebilir:

 • Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin Kurulması
  • Kalite El Ekitabının ve
  • Formların oluşturulması
 • İleri Süreç Tanım ve Dokümantasyonlarının oluşturulması
 • İşçilik ve Hammadde/Hizmet  Maliyetlerinin Oluşturulması
 • Ürün Ağacı/Hizmet Ağacı Oluşturulması
 • Kurumsal Risk Tanımı ve Planlamalarının Oluşturulması
 • Operasyonel Risk Tanımı ve Planlamalarının Oluşturulması
 • İş Güvenliği Çalışmaları
 • Kalite Sistemi, İşletim Sistemi ve Operasyonel Eğitimlerin Verilmesi
 • Firma Eğitim Programı ve Eğitimlerinin Oluşturulması
 • Operasyonel, Kalite ve Eğitim Takipleri
 • İsteğe bağlı olarak Kalite Bilgi Sisteminin oluşturulması

Kalite çalışması yapılacak sağlık sektörüne hizmet veren firmalar uygulanacak TKYS çalışması kapsamının genişliği ve entegre yapısı sebebiyle etkin ve tek seferde çözüm olmakta; ileri kalite sistemi uygulayan sağlık sektörü müşterilerinin memnuniyetini arttırmaktadır.

Neden HastaneKalitesi?

Kalite  çalışmalarında Toplam Kalite Yönetimi Sistemi uygulayan ve isteğinize göre kalite çalışmalarınız etkinleştirilmesi için bilgi işlem desteği oluşturabilen Hastane Kalitesi ekibi, Sizin sağlık kuruluşunuza, sağlıkla ilgili 6 ISO standardının entegre olarak geliştirildiği bir kalite altyapısı kurarak zaman, emek ve para tasarrufu yapmanıza imkan verecektir.   

Neden Bilgi İşlem Destekli Kalite Çalışmaları Gerekli?

Kalite  çalışmalarının işletmenize paha biçilmez faydalarının yanında operasyonel yük getirdiği doğrudur. Özellikle Matbu-Form tabanlı kalite sistemlerinde -ki bu genel uygulamadır- işletmeye ait veriler formların üzerinde klasörlerin içerisinde kaldıkları için, yönetimin ihtiyaç duyduğu  analizleri çıkartmak zor ve pratik değildir. Bu sebeple klasik şekilde yapılan matbu-form kalite sistemlerinde verim artışı zor sağlanmakta,  formların yarattığı bürokrasinin sonrasında yönetim için gerekli "analizleri" yapamayan firmalarda ise pek faydası görülmemektedir.

Hastane Kalitesi kalite çalışmalarına, sağlık kuruluşunun yapısına göre şekillenebilecek 3 farklı bilgi işlem altyapısından uygun olanını kurarak, kalite çalışmalarındaki bürokrasiyi büyük ölçüde azaltmakta; analiz, rapor ve takip süreçlerinin daha etkin yapılarak kalite sisteminin bir gerçek anlamda yönetim sistemi olarak kullanılmasına destek olmaktadır. Bu sayede kuruluş kalite yönetiminde %70  oranında performans artışı sağlayabilir.

 • EFS Entegre Form Sistemi : Düşük maliyetli, MRP-ERP tabanlı kurumsal kalite dokümantasyon sistemi,
 • DYS Entegre Doküman Yönetim Sistemi : Düşük maliyetli, kurumsal kalite doküman ve iş akış takip sistemi,
 • TKYS Toplam Kalite Yönetimi Sistemi : Veri tabanı destekli, hızlı ve geniş kapasiteli Kalite Sistemi üzerine kurulmuş entegre ERP,CRM,Stok ve Sistemleri.

 

KDS Dokumanlari Ornekleri

 
© 2009 HastaneKalitesi.com, tüm hakları saklıdır. Tasarım