WebIGS İş Güvenliği ve İşyeri Sağlığı Otomasyonu
HK-Acil 112 Otomasyon Sistemi
HK-Kalite Yönetim Sistemi
HK-eDoküman Sistemi
HK-Arşiv Sistemi
SB-ÖHHKS Denetim Danışmanlığı

Şuanda 1 konuk çevrimiçi
Sağlık Bakanlığı Özel Hastane Hizmet Kalite Standardı PDF Yazdır e-Posta

HastaneKalitesi Ekibi,  özel sağlık kuruluşların ve sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığının belirlediği standartlara göre kurumsal kalite yönetiminin alt yapısının kurulması ve uygulanması desteğini sunmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi sistemi yapısının uzantısı olan Özel Hastaneler Hizmet Kalite  Standartları (SB-ÖHHKS) çalışmalarında kuruluşun  ihtiyaçları doğrultusunda entegre  çözüm olarak sunulmaktadır.


Ana hatlarıyla bu çalışma kapsamında...

 • ISO9001 altyapısın etkinleştirilmesi,
 • Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi
 • SB-ÖHHKS Kriterlerinin uyarlanması
 • Periodik İç ve Dış Kalite Denetimleri

çalışmaları entegre bir yapıda sunulmaktadır.

HastaneKalitesi'nin  Toplam Kalite Yönetimi Metodolojisi  olan OCCONS TKYS, sağlık kuruluşunun "operasyonel" ve "kalite" yönetim altyapısını tamamlayarak;  sağlık kuruluşunun  SB-ÖHHKS ve JCI uyumlu "kalite tabanlı"  yönetim sistemine geçmerini kolaylaştırmaktadır.

HastaneKalitesi'nin  TKYS metodolojisinin en önemli özelliği 9 ISO standardının bileşkesi olup (sağlık sektöründe 6 ISO standard), entegre bilgi işlem platformları üzerine kurulmuş olmasıdır. TKYS yapısının bu özeliği, özellikle  küçük ve orta ölçekli sağlık kuruluşlarınının veya sağlık kuruluşlarına hizmet/ürün veren firmaların kalite sistemlerinin gelişiminde yapılaşmasında geçen  5 ile 10 yıllık bir zaman sürecini kazandırabileceğini; çok kısa bir zaman diliminde yönetim ve sistem entegrasyonlarının tamamlandığını görmekteyiz.

 

HastaneKalitesi SB-ÖHHKS Çalışması Kapsamı

Çözüm paketi olarak sunulan SB-ÖHHKS, aşağıdaki çalışmaları içerebilir:

 • Kalite Sistemi Entegrasyonu
  • Kalite El Ekitabının ve
  • Formların uyarlanması
 • İsteğe bağlı olarak Toplam Kalite Sistemine Geçilmesi
 • İleri Süreç Tanım ve Dokümantasyonlarının Uyarlanması
 • Kurumsal Risk Tanımı ve Planlamalarının Uyarlanması
 • Operasyonel Risk Tanımı ve Planlamalarının Uyarlanması
 • Kalite Sistemi, İşletim Sistemi ve Operasyonel Eğitimlerin Verilmesi
 • Operasyonel, Kalite ve Eğitim Takipleri
 • İsteğe bağlı olarak Kalite Bilgi Sisteminin Oluşturulması

Kalite çalışması yapılacak özel hastanelere TKYS ile uygulanacak SB-ÖHHKS çalışması, kapsamının genişliği ve entegre yapısı sebebiyle etkin ve tek seferde çözüm olmakta; ileri kalite sistemi uygulayan sağlık sektörü müşterilerinin memnuniyetini arttırmaktadır.

Neden HastaneKalitesi?

Kalite  çalışmalarında Toplam Kalite Yönetimi Sistemi uygulayan ve isteğinize göre kalite çalışmalarınız etkinleştirilmerisi için bilgi işlem desteği oluşturabilen Hastane Kalitesi ekibi, Sizin sağlık kuruluşunuza, sağlıkla ilgili 6 ISO standardının entegre olarak geliştirildiği bir kalite altyapısı kurarak zaman, emek ve para tasarrufu yapmanıza imkan verecektir.   

Neden Bilgi İşlem Destekli Kalite Çalışmaları Gerekli?

Kalite  çalışmalarının işletmenize paha biçilmez faydalarının yanında operasyonel yük getirdiği doğrudur. Özellikle Matbu-Form tabanlı kalite sistemlerinde -ki bu genel uygulamadır- işletmeye ait veriler formların üzerinde klasörlerin içerisinde kaldıkları için, yönetimin ihtiyaç duyduğu  analizleri çıkartmak zor ve pratik değildir. Bu sebeple klasik şekilde yapılan matbu-form kalite sistemlerinde verim artışı zor sağlanmakta,  formların yarattığı bürokrasinin sonrasında yönetim için gerekli "analizleri" yapamayan firmalarda ise pek faydası görülmemektedir.

Hastane Kalitesi kalite çalışmalarına, sağlık kuruluşunun yapısana göre şekillenebilecek 3 farklı bilgi işlem altyapısından uygun olanını kurarak, kalite çalışmalarındaki bürokrasiyi büyük ölçüde azaltmakta; analiz, rapor ve takip süreçlerinin daha etkin yapılarak kalite sisteminin bir gerçek anlamda yönetim sistemi olarak kullanılmasına destek olmaktadır. Bu sayede kuruluş kalite yönetiminde %70  oranında performans artışı sağlayabilir.

 • EFS Entegre Form Sistemi : Düşük maliyetli, ERP tabanlı kurumsal kalite dokümantasyon sistemi,
 • DYS Entegre Doküman Yönetim Sistemi : Düşük maliyetli, kurumsal kalite doküman ve iş akış takip sistemi,
 • TKYS Toplam Kalite Yönetimi Sistemi : Veri tabanı destekli, hızlı ve geniş kapasiteli Kalite Sistemi üzerine kurulmuş entegre ERP,CRM,Stok ve işletme bilgi sistemleridir

 

KDS Dokumanlari Ornekleri

 
© 2009 HastaneKalitesi.com, tüm hakları saklıdır. Tasarım